Swissvax

Impresszum & Adatvédelem

Ez a weboldal a:

Swissvax Magyarország

Dalszínház utca 10. fszt. 3.
1061 Budapest
Hungary

 

Umsatzsteueridentifikationsnummer: UID.ATU.10419509Jogi nyilatkozat a weboldalakkal és webes tartalommal kapcsolatban

I. Általános

A SWISSVAX a weboldalakon (pl. swissvax.com, swizol.com, swissvax.ch, swizol.ch, swissvax.at, swizol.at, swissvax.de, swizol.de stb.) közzétett tartalmakért semmilyen felelősséget nem vállal a közölt információk aktualitásáért, helyességéért, teljességéért vagy minőségéért. A SWISSVAX bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja vagy megváltoztathatja magukat a weboldalakat, valamint az információk és/vagy az árak elérhetőségét. A SWISSVAX-szal szembeni felelősségre vonás, amely olyan anyagi vagy eszmei jellegű károkra vonatkozik, amelyeket a bemutatott információk használata vagy nem használata és/vagy a helytelen vagy hiányos információk használata okozott, elvileg kizárt, ha a SWISSVAX részéről nincs bizonyíthatóan szándékos vagy durván gondatlan vétkesség.

II. az ajánlattal kapcsolatban

Az ajánlatok változhatnak és nem kötelező érvényűek. A későbbi megrendelések módosításai a közzétételük időpontjától érvényesek. A SWISSVAX kifejezetten fenntartja a jogot, hogy a weboldal egyes részeit vagy a teljes kínálatot előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, kiegészítse vagy törölje, illetve a közzétételt ideiglenesen vagy véglegesen megszüntesse.

III. linkek

A SWISSVAX nem felelős semmilyen tartalomért, amelyre az oldalai hivatkoznak, vagy amelyre az oldalaiból hivatkoznak - kivéve, ha a SWISSVAX teljes mértékben ismeri az illegális tartalmakat, és képes lenne megakadályozni, hogy az oldal látogatói megnézzék ezeket az oldalakat. Ha bármilyen kár keletkezik az ott bemutatott információk felhasználásával, csak az adott oldalak SWISSVAX-ját terheli felelősség, nem pedig azt, aki ezekre az oldalakra hivatkozott. A SWISSVAX kifejezetten kijelenti, hogy a linkek létrehozásának időpontjában a linkelt oldalakon nem volt azonosítható illegális tartalom. A SWISSVAX-nak nincs befolyása a hivatkozott oldalak jelenlegi és jövőbeli kialakítására, tartalmára vagy szerzőségére. Ezért ezennel kifejezetten elhatárolódunk minden olyan linkelt oldal tartalmától, amely a link beállítása után megváltozott. Ez a nyilatkozat vonatkozik a saját internetes kínálatában elhelyezett linkekre és hivatkozásokra, valamint a szerző által létrehozott vendégkönyvek, vitafórumok és levelezőlisták külső bejegyzéseire. Az illegális, helytelen vagy hiányos tartalmakért, és különösen az ilyen információk használatából vagy nem használatából eredő károkért kizárólag a hivatkozott oldal(ak) szolgáltatója felelős, nem pedig az, aki csupán hivatkozik az adott kiadványra a linkeken keresztül.

IV. Hardver és szoftver kompatibilitás

A SWISSVAX nem garantálja, hogy weboldalai (pl. swissvax.com, swizol.com, swissvax.ch, swizol.ch, swissvax.at, swizol.at, swissvax.de, swizol.de stb.) kompatibilisek a látogatók által használt hardverrel és szoftverrel. Semmilyen esetben sem vagyunk felelősek a kommunikáció megszakadásából, adatvesztésből, pénzügyi veszteségből, víruskárokból vagy bármilyen más vagyoni vagy nem vagyoni kárból eredő károkért, amelyek a weboldalakon való böngészésből vagy az információk, anyagok, adatok, szövegek, képek és/vagy videóanyagok letöltéséből erednek.

V. Az EU-n belül lakóhellyel rendelkező fogyasztók számára

Az alábbi feltételek csak az EU-n belül lakóhellyel rendelkező fogyasztókra vonatkoznak, akikre a távollevők között kötött szerződésekről szóló 97/7/EK uniós irányelv vonatkozik.

A fogyasztónak joga van a távollevők között kötött szerződést az áru átvételétől számított hét munkanapon belül felmondani. Ez nem vonatkozik a különleges megrendelésekre / egyedi termékekre.

A visszavonást írásban, a fogyasztó aláírásával, a megrendelés hivatkozási számának, személyes adatainak és címének feltüntetésével kell megtenni. Ezt faxon vagy postai úton kell megküldeni, ahol a vállalat számlán szereplő címe és elérhetőségei a mérvadóak.

Ha értesítést kapunk az elállásról, a fogyasztónak azonnal vissza kell küldenie az árut (árukat) hozzánk. Az áru visszaküldésének az eredeti csomagolásban kell történnie 50,00 € értékhatárig a fogyasztó költségére. Ha az áru értéke meghaladja az 50,00 €-t, tájékoztatjuk a fogyasztót arról, hogy az áru visszaszállítható-e hozzánk, vagy az árut a fogyasztótól elszállíttatjuk.

Ezt követően a lemondás kézhezvételétől számított 30 napon belül gondoskodunk a vételár visszatérítéséről. Adott esetben ebből levonásra kerül a sérült vagy már felbontott áruk értéke, valamint az 50,00 €-nál kisebb értékű áruk esetében a begyűjtés/szállítás költségei.

VI. Minden más vevő és kereskedelmi üzleti tranzakció esetén

A leszállított árut a kézhezvételtől számított hét munkanapon belül eredeti csomagolásban visszaküldheti hozzánk, amely esetben fenntartjuk a jogot, hogy a vételár visszatérítése során felmerült költségeinkre a vételár 10%-ának megfelelő költség-hozzájárulást vonjunk le. A vásárló felelőssége a megfelelő vásárlási igazolás bemutatása és a visszaküldés költségeinek megfizetése.

A különleges megrendelések / egyedi gyártású termékek nem tartoznak e záradék hatálya alá.

VII. Hatály és elválaszthatósági záradék

Ez a jogi nyilatkozat az internetes kiadvány részének tekintendő, amelyről az Önt megkereste. Ha a jelen nyilatkozat egyes részei vagy egyes kifejezései nem jogszerűek vagy helytelenek, a többi rész tartalmát vagy érvényességét ez a tény nem befolyásolja.

VIII. Figyelmeztetés / harmadik fél jogainak megsértése

Előzetes kapcsolatfelvétel nélkül nincs figyelmeztetés!

Amennyiben ezen oldalak tartalma vagy megjelenése sérti harmadik személyek jogait vagy jogszabályi rendelkezéseket, kérjük, hogy a megfelelő üzenetet költségtérítés nélkül küldje el. A szabadalmi jogtulajdonosok által a szabadalmi jog megsértése miatt esetleg ezekről az oldalakról történő eltávolítás nem történhet meg a mi beleegyezésünk nélkül. Garantáljuk, hogy a jogosan kifogásolt szövegrészeket azonnal eltávolítjuk, anélkül, hogy az Ön részéről jogi segítségre lenne szükség. Mindazonáltal teljes mértékben elutasítjuk az Ön által előzetes kapcsolatfelvétel nélkül felmerült költségeket, és szükség esetén viszontkeresetet nyújtunk be a fent említett rendelkezések megsértése miatt. Az alábbi képforrás-hivatkozás a megadott tartományra és annak al- vagy átirányító tartományaira vonatkozik. Köszönjük megértésüket!

Google betűtípusok

A Google Fonts használatával a Google regisztrálja a weboldalunk bármilyen használatát. Ide tartozik például az Ön IP-címe.

Adatvédelmi szabályzat

Az Ön adatainak védelme fontos a SWISSVAX számára, és komolyan vesszük. A jogi és technikai iparági szabványoknak megfelelően elköteleztük magunkat az Ön adatainak védelme mellett az alábbiak szerint:


I. Személyes adatok felhasználása

Amikor Ön ügyfélszámlát (számlát) nyit nálunk és rendelést ad meg, tároljuk:

 
Az Ön e-mail címe, amely egyben az Ön felhasználóneve is lehet.
Kereszt- és vezetéknév
Szállítási cím (teljes postacím, irányítószám, város)
Számlázási cím (teljes postacím, irányítószám, város)
Telefonszám
Információk a feliratkozott hírlevelekről vagy egyéb hirdetésekről
Nyelvi preferenciák

 

A fenti adatokat/információkat kizárólag az Ön ügyfélszámlájának (fiókjának) belső adminisztrációjára, a fizetés feldolgozására, továbbá marketing célokra és marketingelemzésekre, valamint arra használjuk fel, hogy tájékoztassuk Önt a megrendelésének aktuális állapotáról.

Ha részt vesz egy versenyen (pl. nyereményjátékban) vagy más promócióban, szükségünk van a vezeték- és keresztnevére, érvényes postai címére és e-mail címére. Ebben az esetben az adatokat/információkat kizárólag a verseny vagy promóció lebonyolítására és a nyertes értesítésére használják fel.

Szükség esetén előfordulhat, hogy a rendelkezésünkre bocsátott adatokat/információkat harmadik félnek (pl. fizetési portáloknak) is továbbítanunk kell, de csak annyiban, amennyiben ez az Ön megrendelésének/fizetésének feldolgozásához szükséges. Ha egy termék vagy fizetős szolgáltatás megvásárlásához online fizetési lehetőséget választ, például hitelkártyát vagy PayPal-t, a fizetés az adott szolgáltató online fizetési rendszerén keresztül történik. Ebben az esetben a személyes és fizetési adatok feldolgozását közvetlenül az adott fizetési rendszer szolgáltatója végzi. Nem ismerjük és nem tároljuk az Ön fizetési adatait. Minden esetben az online fizetési rendszer szolgáltatójának adatvédelmi rendelkezései is alkalmazandók. Az adatokat/információkat felhasználhatjuk továbbá arra is, hogy tájékoztassuk Önt a weboldalainkat, szolgáltatásainkat, az aktuális termékváltozásokat/híreket vagy versenyeket érintő fontos változásokról.

Felhívjuk figyelmét, hogy személyes adatainak zárolására vagy törlésére irányuló kérését követően is előfordulhat, hogy jogi vagy szerződéses megőrzési kötelezettségeink keretében (pl. számlázási célból) meg kell őriznünk ezen adatok egy részét, és ebben az esetben csak az ehhez szükséges mértékben zároljuk személyes adatait. Továbbá személyes adatainak törlése azt is jelentheti, hogy Ön a továbbiakban nem kaphatja meg vagy nem veheti igénybe azokat a szolgáltatásokat, amelyekre regisztrált.

 


II. a személyes adatok védelme

Minden ésszerű óvintézkedést megteszünk a fent leírt személyes adatok védelme érdekében:

Ügyfélszámla (Számla) megnyitásakor vagy megrendelés leadásakor biztonságos szolgáltatást nyújtunk. Az iparági szabványnak megfelelő titkosító szoftvert, a Secure Service Software SSL-t használjuk, amely minden nekünk küldött adatot titkosít, mielőtt elküldenénk.

Az 1998. évi adatvédelmi törvénynek való megfelelés és az Ön személyes adatainak legmagasabb szintű védelme érdekében szigorú biztonsági intézkedéseket alkalmazunk honlapunkon az Ön személyes adatainak tárolása és zárolása tekintetében. Ez azért is szükséges, hogy megakadályozza az illetéktelen hozzáférést. Biztonsági okokból és az Ön magánéletének védelme érdekében szükség esetén elektronikus azonosítást kérünk Öntől, mielőtt érzékeny információkat küldenénk vagy megrendelést fogadnánk el.

Ha Ön a portáljaink megfelelő funkcióit használva hozzászólásokat (megjegyzéseket, fényképeket, videókat stb.) tesz közzé, hogy azokat más felhasználókkal megossza, ezeket mi közzétehetjük, és így a nagyközönség számára hozzáférhetővé tehetjük. Ez vonatkozik az Ön felhasználónevére vagy az Ön által erre a célra választott álnévre is. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az ilyen adatok az interneten való közzététele után harmadik felek számára - például keresőmotorokon keresztül - még az Ön vagy mi általunk kezdeményezett törlés vagy anonimizálás esetén is hozzáférhetőek maradhatnak. Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)

III. az Ön személyes adatainak megőrzési ideje

Az Ön adatait csak addig őrizzük meg, ameddig az jogilag szükséges, illetve ameddig az adatkezelés célja szerint szükséges. Elemzések esetén az Ön adatait az elemzés befejezéséig tároljuk. Ha az adatokat az Önnel fennálló szerződéses kapcsolat alapján tároljuk, akkor ezek az adatok legalább addig maradnak tárolva, amíg a szerződéses kapcsolat fennáll, de legfeljebb addig, amíg az esetleges követeléseink elévülési ideje tart, vagy amíg jogi vagy szerződéses tárolási kötelezettségek állnak fenn.


IV. Sütik

A sütik olyan kis információcsomagok, amelyeket a weboldalak küldenek a merevlemezre, és amelyek lehetővé teszik a weboldal számára, hogy automatikusan azonosítsa a felhasználót, személyes üdvözletet jelenítsen meg, és tételeket tároljon egy személyes elektronikus bevásárlókosárban.

Letilthatja a cookie-kat, vagy beállíthatja böngészőjét úgy, hogy manuálisan kelljen elfogadnia a cookie-k tárolását. A böngésző "Súgó" részében további információkat találhat a beállítások elvégzéséről.

Ha teljesen letiltja a sütiket, előfordulhat, hogy nem tudja teljes mértékben kihasználni weboldalaink összes funkcióját. Ha el kívánja távolítani a sütiket, akkor ezt a weboldalainkon található "kijelentkezés" opció használatával teheti meg.


V. Nyomon követési és elemzési eszközök

Digitális ajánlataink használatát különböző technikai rendszerek segítségével is mérjük és értékeljük, főként harmadik féltől származó szolgáltatók, például a Google Analytics segítségével. Ezek a mérések lehetnek névtelenek és személyesek is. Lehetséges, hogy az összegyűjtött adatokat harmadik félnek adjuk át feldolgozásra, általunk vagy az ilyen technikai rendszerek harmadik fél szolgáltatói által. A leggyakrabban használt elemzési eszköz a Google Analytics, a Google Inc. által nyújtott szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy az összegyűjtött adatokat elvileg a Google egyik USA-ban található szerverére továbbítsák, ahol az IP-címeket az IP-anonimizálás segítségével anonimizálják, így a hozzárendelés nem lehetséges. Az Ön böngészője által a Google Analytics részeként továbbított IP-cím nem kerül összevonásra más Google-adatokkal. Ön tiltakozhat ezen adatok Google Analytics általi gyűjtése és feldolgozása ellen egy olyan opt-out cookie beállításával, amely megakadályozza az Ön adatainak jövőbeli gyűjtését, amikor Ön meglátogatja ezt a weboldalt: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.


VI.Személyes adatok/információk továbbítása harmadik félnek

Jelenleg nem adunk el, nem kereskedünk személyes adatokkal/információkkal és nem adjuk bérbe azokat. Ez a gyakorlat a jövőben változhat, de csak nagyon gondosan kiválasztott és megbízható harmadik felekkel együttműködve. Ha ezzel nem ért egyet, kérjük, küldjön e-mailt a sales@swissvaxcenter.hu címre. Adatvédelmi osztályunk legfeljebb 10 munkanapon belül szívesen megadja Önnek a kért információkat.


IX. Szerzői jog

Az itt közzétett szövegek, képek, hangfelvételek és minden más típusú publikáció a svájci Swissvax AG szerzői joga alá tartozik, kivéve, ha ezt kifejezetten megtagadják. A Swissvax AG írásos hozzájárulása nélkül tilos a teljes vagy részleges terjesztése. A Swissvax szóvédjegy és a Swissvax logó a Swissvax AG bejegyzett védjegye. A Swissvax AG be van jegyezve a svájci kereskedelmi nyilvántartásba.


X. Kapcsolat

Ha bármilyen további kérdése, megjegyzése vagy aggálya van ezzel az adatvédelmi irányelvvel kapcsolatban, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mail címen: sales@swissvaxcenter.hu.


XI. Hozzájárulás és az adatvédelmi szabályok naprakészsége és változásai

Ezen weboldalak használatával Ön visszavonhatatlanul jelzi, hogy egyetért a fenti feltételekkel. Weboldalunk továbbfejlesztése vagy új technológiák bevezetése miatt szükségessé válhat a jelen adatvédelmi szabályzat módosítása. Az adatvédelmi rendelkezések jelentős változásairól a regisztrált felhasználókat a regisztrációs folyamat során megadott e-mail címre küldött e-mailben, vagy a felhasználói fiókba való bejelentkezést követően megfelelő helyen elhelyezett megfelelő értesítéssel tájékoztatjuk. Az aktuális adatvédelmi szabályzatot Ön is bármikor elérheti és kinyomtathatja weboldalunkon. Az eredeti adatvédelmi nyilatkozat német nyelvű. A lefordított változatok csupán a jobb érthetőséget szolgálják. Vita esetén a német nyelvű szöveg az irányadó. Állapot: 2018. május 25. Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)